Regulamin


Koordynator Portalu : Tadeusz Kowalczyk ul. Świerczewskiego 25 64-410
Sieraków tel. 509 580 863
Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu aukcyjnego www.aukcjegolebi.eu
Na aukcjach są wystawiane gołębie pocztowe bezpośrednio przez ich właścicieli .
Od wystawionych aukcji w okresie promocyjnym – 1 rok nie są pobierane
jakiekolwiek opłaty ( prowizja )
Okres promocyjny – bezpłatny będzie systematycznie przedłużany .
Wystawione gołębie muszą posiadać rodowód wraz z kartą własności,zdjęcie
( najlepiej po graficznej obróbce) i muszą posiadać przede wszystkim bardzo dobry
stan zdrowia
Pierwszym najważniejszym etapem selekcji będzie wiarygodność wobec sprzedawanych gołębi, jak
ich właścicieli ( chcemy uniknąć procederu jaki ma miejsce na innym portalu aukcyjnym) Po
zweryfikowaniu tych danych każdy hodowca będzie miał możliwość samodzielnego wystawienia
swoich gołębi na naszym aukcjach. Chcemy w ten sposób już od samego początku budować
określoną jakość i zaufanie naszego portalu aukcyjnego www.aukcjegolebi.eu. Głównym celem tej
działalności będzie zawsze zadowolenie zarówno sprzedających, jak i kupujących – klientów.
Gołąb w okresie wystawienia na naszym Portalu Aukcyjnym nie może być
sprzedany poza nim !!!
Klient — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych
przez Serwis. Klientem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności
do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
W licytacji mogą brać udział tylko osoby- klienci zarejestrowane w naszym
serwisie aukcyjnym
Rejestracja
Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie
internetowej portalu www.aukcjegolebi.eu
Po wypełnieniu formularza oraz jego potwierdzeniu otrzymanym na adres e-mail ,rejestrujący staje
się Użytkownikiem portalu.
Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych .
Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę danej osoby lub jego konta.
Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym
razem , gdy nastąpią zmiany czy to danych adresowych czy kontaktowych.
Dokonując rejestracji na portalu www.aukcjegolebi.eu
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z Polityka Ochrony Danych Osobowych.
Osoba korzystająca z Portalu Aukcyjnego może posiadać tylko jedno konto
Poprzez rejestrację użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
poprawnego przeprowadzenia aukcji ,oraz przekazanie danych ( Imię ,Nazwisko,Adres,Numer
Telefonu i Adres e-mail ) po zakończeniu aukcji osobom będącą drugą ( przeciwną ) stroną
transakcji .
Na aukcji pokazuje się tylko nick-login kupującego !!!
Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim !!!
W przypadku łamania przez użytkownika regulaminu portalu
www.aukcjegolebi.eu konto zostanie automatycznie zablokowane.
TRANSAKCJE
Osoba chcąca skorzystać z możliwości samodzielnego wystawiania na naszym portalu swoich
gołębi po rejestracji swojego konta kontaktuje się z koordynatorem serwisu aukcyjnego .
Po jego weryfikacji i weryfikacji pierwszych ofert , które mają być wystawione przez
użytkownika akceptuje funkcję samodzielnego wystawiania aukcji .
W okresie próbnym można maksymalnie wystawić samodzielnie 10 aukcji w danym okresie
ich trwania .
Sprzedający określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym następujące tryby
zawarcia umowy sprzedaży:
-Wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po
określonej z góry cenie.
-Licytacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do
składania ofert celem zawarcia umowy. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru.
Sprzedający w ramach Licytacji może dodatkowo określić opcję Kup Teraz,.
Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią.
Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta.
W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści
wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest
dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego gołębia
Licytacja
Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku
wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie
Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w
Licytacji. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny gołębia następuje o
odpowiednią kwotę postąpienia,
Osoba licytująca zobowiązuje się kupić gołębia, a wystawca sprzedać za wylicytowaną kwotę. W
przypadku gdyby kupujący lub sprzedawca odstąpili od sfinalizowania transakcji osoby te zostaną
usunięte z grona użytkowników i nie będą mogli uczestniczyć w innych aukcjach organizowanych
przez ten serwis. Koszty dostarczenia gołębia pokrywa kupujący po ustaleniu zasad ze
sprzedającym (dostawa przez Pocztę Polską, kuriera lub odbiór osobisty). Osoby licytujące z
zagranicy zobowiązane są podać odbiorcę na terenie Polski do dostarczenia gołębia.
Anulowanie aukcji przez sprzedającego może nastąpić w przypadku wystąpienia
przyczyn całkowicie niezależnych od sprzedającego .Obowiązkiem sprzedającego jest wtedy
wyjaśnienie sytuacji. O zgodności co do anulowania transakcji decydują dwie związane strony , w
przypadku niezgodności ich interesów sprawę rozstrzygnięcia sporu można wnieść do Właściwego
Sądu Osoba licytująca nie ma żadnych praw do licytowanego gołębia w przypadku , gdy jej konto
zostaje usunięte , zablokowane lub gdy nie uiścił należności za niego. Sprzedawany gołąb nie może
być sprzedawany poza wystawioną aukcją .
Wygrana Aukcja
Aukcję wygrywa osoba , która jest najwyżej w tabelce wyników licytacji ( jako
ostatnia ) w czasie trwania aukcji .
W przypadku dwóch jednakowych kwot - ofert zwycięzcą aukcji jest osoba , która jako pierwsza
złożyła ofertę o danej kwocie ( przy dwóch równych kwotach ) co uwidocznione jest w czasach
złożenia oferty !!!
Po wygranej aukcji obie strony powinny uczynić zobowiązania wobec siebie.Osobie
sprzedającej i kupującej gołębie na naszym portalu po zakończonej aukcji przekazywana jest
informacja drogą e-mail , jak również znajduję się na jego koncie działającym na Portalu
Aukcyjnym .Obie strony mają obowiązek skontaktowania się z sobą za pomocą dostępnych metod
komunikacji w przeciągu 7 dni roboczych. W przypadku , gdy kontakt nie dojdzie do skutku w/w
terminie można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna tylko po obustronnym wyrażeniu takiej
zgody. W przypadku odmiennych taką sprawę (aukcję ) można wnieść na drogę sądową lub zgłosić
na Policje. Osoby biorące udział w aukcjach samodzielnie załatwiają sprawy rozliczeń finansowych
z odpowiednimi urzędami
Jeżeli oferta zostanie złożona w ostatnich 3 minutach to aukcja zostanie
automatycznie przedłużona o kolejne 5 minut.
Odpowiedzialność www.aukcjegolebi.eu
Portal aukcyjny www.aukcjegolebi.eu nie ponosi żadnych odpowiedzialności za ewentualne
niezgodności Pełną odpowiedzialność za gołębie
wystawione na aukcji ponosi wystawiający. Portal aukcyjny www.aukcjegolebi.eu umożliwia
wystawienie gołębi przez sprzedającego na aukcjach w portalu www.aukcjegolebi.eu w ramach
własnego funkcjonowania Portal www.aukcjegolebi.eu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
przerwy techniczne spowodowane awarią systemu , serwerów lub innych przeciwnościami
losowymi niezależnymi od nas( w tym awarią oprogramowania) Użytkownik ma prawo do
usunięcia swojego konta na www.aukcjegolebi.eu oraz usuniecie wszelkich danych osobowych
związanym z tym kontem w przypadku , gdy nie jest w jakimkolwiek sporze transakcyjnym na
naszym portalu

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem